Live Timing

Tiroler Meisterschaften Rettungsschwimmen - SPLASH Meet Manager 11
Manikin Tow with FinsF13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Manikin Tow with FinsM13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Manikin Tow with FinsF13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Manikin Tow with Fins13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Rescue Tow RelayF13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Rescue Tow RelayM13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Rescue Tow RelayF13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Rescue Tow Relay13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Manikin Lifesaver MedleyF13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Manikin Lifesaver MedleyM13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Manikin Lifesaver MedleyF13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Manikin Lifesaver Medley13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Pool Lifesaver RelayF13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Pool Lifesaver RelayM13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Pool Lifesaver RelayF13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Pool Lifesaver Relay13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Rescue MedleyF13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Rescue MedleyM13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Rescue MedleyF13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Rescue Medley13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Manikin RelayF13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Manikin RelayM13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Manikin RelayF13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Manikin Relay13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Manikin Carry with FinsF13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Manikin Carry with FinsM13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Manikin Carry with FinsF13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Manikin Carry with Fins13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Medley RelayF13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Medley RelayM13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Medley RelayF13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Medley Relay13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Line Throw ILSF13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Line Throw ILSM13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Line Throw ILSF13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Line Throw ILS13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Surf RaceF13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Surf RaceM13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Surf RaceF13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Surf Race13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Board RescueF13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Board RescueM13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Board RescueF13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Board Rescue13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Board RaceF13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Board RaceM13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Board RaceF13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Board Race13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Rescue Tube RescueF13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Rescue Tube RescueM13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Rescue Tube RescueF13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Rescue Tube Rescue13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Beach FlagsF13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Beach FlagsM13 bis 18StartlisteErgebnisliste
Beach FlagsF13 bis -1StartlisteErgebnisliste
Beach Flags13 bis -1StartlisteErgebnisliste